Institucionalizace asistentů pedagoga

Meziresortní připomínkové řízení - můžete se vyjádřit

Vážená paní kolegyně,

vážený pane kolego,

chceme vás informovat, že 11.1. 2023 proběhlo vypořádání připomínek k novele školského zákona & 16 odst. 11. V příloze naleznete prezentaci, která obsahuje návrh parametrizace počtu asistentů pedagoga na ZŠ a ŠD. Potřebovali bychom vaše vyjádření a připomínky nejdéle do 23.1. 2023, zda nastavení počtu asistentů pedagoga, jak je uvedeno v prezentaci, je akceptovatelné.

Změna školského zákona se týká pouze základních škol a školních družin.

Informace z jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,  mládež a tělovýchovy dne 11.1.2023:

Školský výbor projednal vládní  návrh zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona s tím,  že  poslanci mají do 16.1. možnost zaslat pozměňující návrhy. Dne 19. ledna o nich bude jednat podvýbor pro RgŠ a 1.2. bude schůze výboru pokračovat a případné návrhy schvalovat. Využijme  ještě  možnost  ovlivnit poslance školského výboru k prosazení  našich připomínek do pozměňovacích návrhů.

Děkujeme za součinnost.

S pozdravem

František Dobšík

Markéta Seidlová

ČMOS PŠ