ISTP summit v Lisabonu

Konference ISTP 2018

Ve dnech 22. – 23. 3. 2018 proběhl v Lisabonu v Portugalsku Mezinárodní summit učitelské profese (ISTP – International Summit on the Teaching Profession). Tento summit společně pořádali portugalský ministr školství Tiago Brandão, ředitel OECD pro oblast vzdělávání a dovedností, Andreas Schleicher a generální tajemník Education International, David Edwards.

Summit tedy představoval setkání ministrů a zástupců odborů ze zemí a regionů, ve kterých se rychle vyvíjí a zlepšují školní systémy podle výsledků nejnovějšího vydání Programu pro mezinárodní hodnocení studentů (Programme for International Student Assessment, PISA) - dokument ke stažení níže. Jedná se o unikátní fórum, které umožňuje setkání představitelů vlád zúčastněných zemí a představitelů odborů a které usnadňuje a podporuje výměnu zkušeností a reflexí veřejných vzdělávacích politik. Tento summit přináší možnost pro diskusi, vzájemné výměny poznatků, politik a uplatňované praxe ve vztahu k učitelské profesi. 

Hlavním tématem summitu bylo „Nové výzvy a příležitosti, kterým čelí učitelská profese v oblasti veřejného vzdělávání“. Diskuse v rámci summitu byla zaměřena na tři vzájemně související témata: 1) Školy ve středu svých komunit, 2) Pedagogika budoucnosti, 3) Spokojenost, sebejistota a efektivita učitelů. Debata se vedla hlavně ohledně toho, zda a jak by vlády v partnerství s učitelskými odbory měly a mohly vytvářet strategie podložené důkazy, které by přispívaly ke spokojenosti a efektivitě v učitelské profesi.

ČMOS PŠ byl na tomto summitu zastoupen Gabrielou Tlapovou. Druhým delegátem za Českou republiku byl Stanislav Štech.

G. Tlapová