Jednání odborů se zaměstnavatelem

Kdo jedná se zaměstnavatelem...

Otázka: Není-li v čele odborové organizace předseda, kdo za ní jedná se zaměstnavatelem?

Odpověď:

Veškeré informace o chodu odborové organizace, kompetence jednotlivých orgánů apod. naleznete ve vnitřních předpisech ČMOS PŠ, kterými jsou zejména Stanovy, Finanční řád a Organizační řád. Dle článku 15 písm. c) Stanov ČMOS PŠ je právě výbor statutárním orgánem ZOOS a jménem ZOOS vystupuje v pracovněprávních vztazích. Dle písm. d) téhož článku jménem výboru jedná předseda, nebo na základě pověření jiný člen výboru nebo zmocněnec. Není-li funkce předsedy odborové organizace obsazena, bude úplně postačovat, aby byl jednáním jménem výboru pověřen jeden nebo více jeho členů.

Mgr. M. Kaplán