Jednání předsedy ČMOS PŠ se zástupci z Evropské komise

Dne 4.11. 2020 proběhla online schůzka zástupců ČMOS PŠ se zástupci z Evropské komise, kteří jako každý rok na podzim sbírají data o České republice o jednotlivých segmentech jejího hospodářství. Data jsou shromažďována v rámci procesu evropského semestru a na jejich základě je Evropskou komisí vypracována zpráva o České republice, na kterou je navázána příprava politik a reforem členského státu pro následující období.

Za ČMOS PŠ se schůzky zúčastnil předseda František Dobšík a právnička a tajemnice pro zahraniční vztahy Gabriela Tlapová. Evropskou komisi reprezentovali Pavlína Žáková (zastoupení Evropské komise v České republice), Attila Marjan (DG EAC), Kateřina Kapounová a Pavel Tychtl (DG EMPL).

Pan předseda Dobšík informoval zástupce Evropské komise o stavu vzdělávaní v České republice se zvláštním ohledem na situaci spojenou s pandemií COVID-19 a jejím dopadu na školství. V rámci příspěvku představil názory jednotlivých profesních sekcí ČMOS PŠ i postoje ČMOS PŠ jakožto zástupce všech zaměstnanců ve vzdělávání. Pan předseda Dobšík ocenil nasazení českých pedagogických a nepedagogických pracovníků v době obou vln pandemie a zdůraznil, že „pandemie COVID-19 je zdravotní, sociální a ekonomickou krizí, jejíž důsledky zasáhnou především tu nejzranitelnější část populace. Vzdělání je klíčovým sektorem pro cestu k obnově a pro řešení negativních následků této krize. Vzdělání je především investicí do budoucích generací, a proto by mu měla být věnována náležitá pozornost.“

František Dobšík by chtěl ještě jednou poděkovat profesní sekci základních škol, středních škol, nepedagogických pracovníků, vedoucích pracovníků a školských výchovně vzdělávacích zařízení za cenné podněty pro toto jednání.