Jednání s ministrem o začleňování ukrajinských dětí do škol, novele zákona, rozpočtu...

Dne 31. 3.  proběhlo úvodní setkání mezi ministrem školství P. Gazdíkem a zástupci asociací a organizací působících ve školství. Probírala se problematika novely zákona o pedagogických pracovnících a otázky začleňování ukrajinských dětí a žáků do škol. Vláda schválila zvýšení rozpočtu ministerstva školství o 5,2 mld. Kč.

Další podrobnosti k rozdělení těchto finančních prostředků i dalších na letošní rok 2022 bude 7. 4. 2022 projednávat školská tripartita, která je na tento den svolána. Dalším z bodů k projednání na tripartitě příští týden jsou aktivity školství při zajišťování vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci ukrajinské migrace. Pokud máte nějaký podnět k těmto bodům programu, napište nám prosím. Ministr školství Petr Gazdík na jednání se zástupci asociací opakovaně zdůrazňoval, že mu jde o plnohodnotnou komunikaci s aktéry ve školství, tedy i s odbory.

Další jednání této platformy je plánováno asi za měsíc a půl, tématem mimo jiné bude lex Ukrajina 2, který by měl řešit legislativně, jak to bude s dětmi imigrantů od 1. 9. 2022.

V příloze přikládáme naskenovaný článek z Učitelských novin z 29. 3. 2022 k problematice rozpočtu resortu školství pro rok 2022 z pohledu odborového svazu.

Dále přikládáme článek, který vyšel v Týdeníku ŠKOLSTVÍ 21. 3. 2022, nazvaný Učitelům z Ukajiny pomůžeme. 

S pozdravem

Mgr. František Dobšík

předseda