Jsou studenti schopni prosperovat v navzájem propojeném světě?

Výsledky šetření PISA 2018

Dne 22. 10. 2020 vydala organizace OECD další svazek šetření PISA 2018. Jedná se již o šestý svazek v řadě. Ve svazku označeném číslem 6 se OECD zabývala zkoumáním globálních dovedností studentů.

Cílem tohoto netradičního šetření bylo prozkoumat schopnost studentů vnímat události na místní, národní a mezikulturní úrovni, pochopit je a přijmout různé úhly pohledu a názorů na danou věc, aby následně mohli sami zaujmout postoj ve věci a podniknout další kroky.

V minulosti žádné takové šetření v rámci zkoumání PISA neproběhlo a oproti klasickému šetření PISA, zaměřenému na dovednosti spojené se schopností porozumět čtenému textu a na dovednosti v oblasti matematiky, bylo toto šetření založeno na speciálně připraveném testu a dotazníku.

Za pozornost stojí obzvláště kapitola 9 s názvem „Naučit se žít v navzájem propojeném světě“. V této kapitole OECD vyjádřila svůj názor na to, jak by podle ní měl vypadat následný vývoj škol a jakou roli by něm měli hrát děti, mladí lidé a jejich rodiče. Klade se zde důraz na to, aby „se propojil sociální kapitál, skrze který dokážeme sdílet zkušenosti, myšlenky a inovace, a aby se vytvořilo sdílené porozumění mezi skupinami osob s rozdílnými zkušenostmi a zájmy s cílem zvýšení vzájemné důvěry“. V prostředí ovlivněném algoritmy sociálních médií, které napomáhají vytvářet virtuální bubliny podobně smýšlejících jednotlivců a které zesilují vyjádřené názory a polarizují společnost, je podle OECD úkolem škol v budoucnu jednak pomoci studentům, aby se naučili samostatně uvažovat, ale také spojit se s ostatními a s využitím empatie umožnit studentům, aby si rozvinuli ponětí toho, co je dobré a co je špatné.

Šetření se zúčastnilo 66 zemí, z toho 27 členských zemí OECD. Některé členské země OECD se rozhodly tohoto šetření nezúčastnit. Mezi ně patřily: Belgie, Česká republika, Japonsko, Nizozemí, Norsko, Švédsko, Dánsko, USA a Spojené království.

Text svazku 6 můžete najít na této webové adrese:

http://www.oecd.org/publications/pisa-2018-results-volume-vi-d5f68679-en.htm