Jsou učitelé povinni se nechat testovat na COVID-19?

STANOVISKO LEGISLATIVNÍ RADY ČMKOS (k otázkám souvisejícím s povinností zaměstnance absolvovat test na onemocnění COVID-19) 

Schválené Legislativní Radou ČMKOS dne 25. 11. 2020. Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) obdržela od odborových svazů žádost o stanovisko vyjádřené následujícími dotazy, které se týkají právních souvislostí případného rozhodnutí zaměstnavatele o tom, že je zaměstnanec povinen absolvovat test na onemocnění COVID-19:

Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) obdržela od odborových svazů žádost o stanovisko vyjádřené následujícími dotazy, které se týkají právních souvislostí případného rozhodnutí zaměstnavatele o tom, že je zaměstnanec povinen absolvovat test na onemocnění COVID-19:

1. Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci testování na přítomnost onemocnění COVID-19, případně jaká autorita toto může nařídit? Pouze hygiena nebo by mohl testování provádět z nařízení zaměstnavatele i lékař provádějící pracovnělékařské služby? 

2. Může být rozdíl v povinnosti podstoupit testování podle oboru (zdravotník vs. zedník)? Máme informace o tom, že testy musí povinné podstoupit například profesionální fotbalisté, a to na základě nařízení fotbalové asociace.

3. Má zaměstnanec právo testování odmítnout? Jaké by mohly být důsledky případného odmítnutí testování?

Na základě dostupných zdrojů, zohlednění relevantní právní úpravy v oblasti pracovněprávních vztahů, pracovnělékařských služeb, ochrany osobních údajů a konzultace s odborníky na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Legislativní rada ČMKOS zaujala k obdrženým dotazům následující stanovisko:

(Celé stanovisko je přiloženo v připojeném dokumentu ve formátu pdf. níže.)