Kampaň ETUCE: Formování budoucnosti Evropy s přispěním učitelů

Na speciální konferenci ETUCE v Aténách v listopadu 2018 byla spuštěna kampaň ETUCE s názvem Formování budoucnosti Evropy s přispěním učitelů.

Důvodů k této iniciativě je několik. Jednak je to vzrůstající privatizace a komercializace vzdělávání, úsporná opatření týkající se investic do vzdělávání, digitalizace, inkluze, migrace a v neposlední řadě i nízká atraktivita učitelského povolání.

Více informací ke stažení v souboru níže.