Kampaň ETUCE „Jak zatraktivnit učitelské povolání“

Dne 15. 5. 2023 organizace ETUCE, která reprezentuje přes 11 miliónů pedagogických i nepedagogických pracovníků v 51 zemích, spustila kampaň na podporu učitelské profese. Kampaň má název Making Teaching Attractive (Jak zatraktivnit učitelské povolání).

Hlavní myšlenkou kampaně je, že vzdělávání je klíčem k naší budoucnosti. Podpoříme-li vzdělávání a ty, kteří v tomto sektoru pracují, pomůžeme tím zlepšit budoucnost nejen žákům a studentům, ale i nám všem.

Pro budoucí prosperitu Evropy jsou důležité dostatečně financované vzdělávací systémy, ve kterých pracuje dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků. K tomu je zapotřebí dostatek udržitelných veřejných financí pro vzdělávání; podpora práv a profesní integrity pedagogických pracovníků a podpora autonomie i akademické svobody.

Bez učitelů jsou školy prázdnými skořápkami, bez akademických pracovníků by neexistovalo vysoké školství. Kvalifikovaní pracovníci na všech stupních vzdělávacího systému pomáhají zajišťovat to, aby kontinuita vzdělávání pokračovala. Škrty ve veřejných rozpočtech, neatraktivní platy, nedostatečná podpora pedagogických i akademických pracovníků, pokles prestiže učitelského povolání vedou k tomu, že o tyto profese není zájem a řada vzdělávacích systémů se v současné době potýká s nedostatkem učitelů. Přilákání nových adeptů o učitelské povolání a udržení stávajících učitelů a podpora učitelské profese jsou tedy důležité pro to, aby vzdělávací systémy fungovaly.

Kampaň navazuje na dokument s názvem Raising the Status and Improving the Attractiveness of the Teaching profession (Zvyšování statusu a zlepšování učitelské profese), který členské organizace ETUCE přijaly na konferenci v Liège v roce 2022.

Deset základních bodů kampaně obsahuje:

  1. Podpora profesní autonomie
  2. Adekvátní a konkurenceschopné platy ve školství
  3. Podpora začínajících učitelů
  4. Kvalitní další profesní vzdělávání
  5. Bezpečné pracoviště
  6. Podpora rovného přístupu a diverzity
  7. Rovnováha mezi profesním a soukromým životem
  8. Budování demokratické kultury ve školách
  9. Podpora sociálního dialogu
  10. Uznání, respekt a podpora učitelské profese

Více se o kampani dočtete zde:

https://www.csee-etuce.org/en/campaigns/make-teaching-attractive

15. 5. 2023, Gabriela Tlapová