Karanténa

Karanténa nařízená zaměstnaci...

Otázka: Jaké jsou nároky zaměstnance, je-li mu nařízena karanténa?

Odpověď:

Karanténa nařízená zaměstnanci příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví je důležitou překážkou v práci na straně zaměstnance podle § 191 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce). Právní režim karantény je obdobný jako režim dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanec tedy v době prvních 14 dnů nařízené karantény náleží náhrada platu podle § 192 odst. 1 a 2 zákoníku práce. Od 15 dne trvání karantény má zaměstnanec nárok na dávku nemocenského.

Mgr. M. Kaplán