Kde je pravda pane ministře?

Školská tripartita podrobně o výdajích státního rozpočtu pro rezort MŠMT

Apel ministra financí Zbyňka Stanjury při přípravě státního rozpočtu 2023 zněl ke všem rezortům rezolutně: “V návaznosti na negativní hospodářské dopady v souvislosti s energetickou krizí, válkou na Ukrajině a končící pandemickou situací vás žádám o naprostou minimalizaci požadavků na navýšení výdajových limitů.“

To si vzalo k srdci i ministerstvo školství. Proto také hned v úvodu říjnového jednání školské tripartity (24.10.) jeho ministr Vladimír Balaš zdůraznil, že je nyní mimořádně důležité domluvit se, a intenzivně jednat v zájmu udržení alespoň slušné úrovně odměňování ve školství. Problém se nyní podle něho citelně dotýká vysokých škol, kde příjmy zaměstnanců začaly vážně kulhat za platy v regionálním školství. Pro vysokoškolské pedagogy začíná být výhodnější učit na středních školách. „Může se stát, že paradoxně na pedagogických fakultách nebude mít kdo učit budoucí učitele,“ řekl doslova. Tento problém je třeba na konkrétních faktech analyzovat, neznáme přesná čísla, reagoval následně v diskusi František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství.

● Nouzová záplata – i přes navýšení reálné platy klesnou

Hlavním bodem jednání bylo podrobné seznámení s kapitolou státního rozpočtu pro školství - č. 333 na rok 2023. Celkové výdaje pro regionální školství se zvyšují o více než 13,5 miliardy korun, na růst platů ve veřejném sektoru jde 23 miliard, z toho nejvíce 12 miliard na růst platů nepedagogů a pedagogů. Jednání o státním rozpočtu byla mimořádně složitá, uvedla náměstkyně ministra školství Pavla Katzová, probíhala ve dvou vlnách, první argumentačně zdůvodňovací, ale rozhodující byla druhá – politická, kde hlavní kritériem úpravy a škrtů byla energetická krize.

František Dobšík zdůraznil, že platový nárůst u pedagogů o 4 % bude devalvovat pokračující inflace a reálné platy jim tak tak vůči průměrné mzdě klesnou v roce 2023 na 110 % a učitelům na 117 %. Růst o 4 % jednoznačně vnímáme jako nouzovou záplatu, náš požadavek byl 15 %. Navíc není ještě upřesněno, jaká částka půjde do tarifů a kolik do odměn. V případě, že by převážily odměny, budeme se snažit tento trend zvrátit, uvedl pro Týdeník ŠKOLSTVÍ. Zástupci ministerstva, školských odborů a zaměstnavatelů se shodli, že jediná cesta, jak případně ještě ovlivnit navýšení v rámci struktury rozpočtu jsou pozměňovací návrhy při projednávání v parlamentu.

Markéta Seidlová, místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství požádala o upřesnění, s jakým navýšením platů pro nepedagogické pracovníky se počítá v příštím roce. Byla zástupkyní ministerstva financí i P. Katzovou ujištěna, že navýšení, které už proběhlo od září letošního roku do tarifů, bude přesně pokračovat a bude prolongováno do roku 2023. Pro následující rok se nepočítá s dalším navýšením pro nepedagogické pracovníky. Zástupkyně MF sdělila, že růst platů nepedagogických pracovníků v roce 2023 byl předsunut do letošního roku.

 Neuralgické ONIV

Opět bylo ze strany odborů i zaměstnavatelů kriticky poukázáno na vážné problémy s tzv. ONIV (ostatní neinvestiční výdaje), jejichž prostředky nemohou padnout jen na vyplácení nemocenské. Požadovali, že musí být jednoznačně zachován normativ na financování pomůcek a další základní věci. Ministr uvedl, že připravují v této souvislosti pozměňovací návrhy, vnímají problém a rozhodně ho budou řešit.

F. Dobšík a M. Seidlová chtěli objasnit, zda a proč ministerstvo uvažuje o rušení příplatku tzv. nadúvazkových hodin (suplování), což vzhledem i k nynější situaci s ukrajinskými žáky je naprosto neakceptovatelné. Ministr Balaš se snažil rozptýlit obavy odborů a doslova uvedl, že toto téma je pouze na koncepční diskusi se sociálními partnery. Proč rozpočet nepočítá s ukrajinskými asistenty pedagoga, školy tápou, zda s nimi v prosinci vůbec uzavírat nové smlouvy, byl další problém, na který upozornily školské odbory. Podle P. Katzové ministerstvo školství může v tomto případě použít prostředky z rozpočtové rezervy jako krizový nástroj.

Představitelé školských odborů se zajímali, v jakém stadiu je projednávání zákona o pedagogických pracovnících a zda ministerstvo nepřipravuje pozměňovací návrhy, např. začlenění sociálního pedagoga či rušení výše platby za nadúvazkové hodiny. Ministerstvo podle Balaše nechystá žádné pozměňovací návrhy a v těchto dnech by podle jeho slov už měl být zákon zařazen do prvního čtení.

Pozn. red.

Po jednání tripartity vyšel v médiích (Deník N), rozhovor s ministrem Balašem a vyvolal velmi negativní reakce školské veřejnosti. Ke všem problémům, jež vzbudily nesouhlasný ohlas, jak vyplývá z výše uvedeného textu, vznesly školské odbory i zaměstnavatelé konkrétní dotazy. Reakce ministra na jednání tripartity vyznívá jinak.

Jana Kašparová