Konec pracovního poměru

Výpověď nebo dohoda...

Otázka: Můžu potom, co jsem dal zaměstnavateli výpověď skončit pracovní poměr dohodou? Kdy pak tento pracovní poměr skončí?

Odpověď:

Je-li pracovní poměr rozvázán více způsoby, končí tím právním jednáním, kterého následky nastanou nejdříve. I když jste zaměstnavateli dal výpověď, stále je možné skončit pracovní poměr dohodou, bude-li v dohodě sjednán den skončení pracovního poměru před uplynutí výpovědní lhůty.

Mgr. M. Kaplán