Konference ETUCE na téma další vzdělávání učitelů

Ve dnech 19. – 20. září 2018 proběhla v Bruselu pod záštitou ETUCE konference s názvem „Posilování kapacity odborových svazů ve školství za účelem reprezentace profesionálních potřeb učitelů v sociálním dialogu“ (“Strenghtening the capacity of education trade unions to represent teachers‘ professional needs in social dialogue“). Konference se zúčastnili zástupci z 29 zemí evropského regionu.

Konference završila dvouletý projekt, který byl spolufinancován Evropskou komisí. Cílem projektu bylo hledání možností, jak zvýšit roli odborových svazů ve školství v zajišťování profesionálních potřeb učitelů a jak se angažovat v problematice jejich dalšího vzdělávání. Hlavní výsledky projektu a závěry z dotazníkového šetření jsou obsaženy v závěrečné zprávě profesora Howarda Stevensona z Nottinghamské univerzity.

V rámci konference ETUCE zorganizovala veřejné slyšení s tématem Podpora učitelů v Evropském vzdělávacím prostoru 2025.

Odkaz na závěrečnou zprávu projektu najdete zde.

Odkaz na záznam z veřejného slyšení naleznete na YouTube zde.

Více informací najdete na stránkách ETUCE.

zpracovala G. Tlapová