Kulatý stůl ETUCE pro střední a východní Evropu

Jednání ETUCE v Rize

Ve dnech 27. - 29. září 2017 se v Rize v Lotyšsku konal Kulatý stůl pro střední a východní Evropu. Kulatý stůl organizuje ETUCE, evropská sekce Education International, každé dva roky. Tento rok bylo tématem kulatého stolu posilování odborových svazů ve vzdělávání a vyrovnávání se se sociální krizí v zemích střední a východní Evropy.

V rámci diskuse kulatého stolu si přes sedmdesát zástupců odborových svazů vyměnilo zkušenosti, jak se vyrovnávat s výzvami jako je neustálé podfinancování vzdělávacího sektoru a zhoršování pracovních podmínek zaměstnanců ve vzdělávání.  Dalšími tématy byly limity vyjednávání v rámci sociálního dialogu,  porušování sociálního dialogu spolu s porušováním lidských a odborových práv v některých zemích střední a východní Evropy, nárůst pravicového populismu a politický neklid, který vede v některých zemích k segregaci ve společnosti.

Odborové svazy ve vzdělávání ze střední a východní Evropy si tak mohly vyměnit zkušenosti a debatovat o činnostech, které jsou důležité do budoucna pro to, aby se posílila jejich kapacita pro podporu zaměstnanců ve vzdělávání jak v jejich pracovně právních, tak i v profesionálních potřebách. Susan Flocken, ředitelka ETUCE pro Evropu, v rámci kulatého stolu prohlásila: „Posilování odborových svazů ve vzdělávání s cílem, aby se vyrovnaly se sociální krizí, znamená rozvíjení a posilování kapacity odborů v tom, aby bojovaly za spravedlivé pracovní podmínky ve vzdělávání a aby byly uznány jako odborný hlas ve věcech spojených s učitelskou profesí. Silné a demokratické odbory hrají důležitou roli v poskytování alternativ k populistické, národnostní a xenofobní rétorice ve společnosti. Tohoto cíle můžeme dosáhnout tím, že plně využijeme kolektivní síly učitelů a pedagogických pracovníků, které naše organizace sdružuje a mobilizuje.“

V rámci kulatého stolu vystoupil s příspěvkem i předseda ČMOS PŠ, pan František Dobšík. Pan František Dobšík promluvil k tématu financování školství v České republice a seznámil účastníky kulatého stolu s kampaní ČMOS PŠ #koneclevnýchučitelů, s protestní akcí v Betlémské kapli a s výsledky vyjednávání s vládou České republiky, které přineslo patnáctiprocentní nárůst platů pedagogických zaměstnanců od listopadu 2017.

Mgr. G. Tlapová