Kulatý stůl k novele zákona o pedagogických pracovnících

Dne 13. dubna 2023 se uskutečnil v Poslanecké sněmovně kulatý stůl k novele zákona o pedagogických pracovnících. 

Pozváni byli zástupci 13 školských organizací, které vyjádřily nesouhlas s pozměňovacím návrhem poslanců pěti koaličních stran, v němž se omezuje garance financí na platy ze všech pedagogických pracovníků pouze na učitele.

František Dobšík, předseda školských odborů: „Děkuji všem zástupcům školských organizací, kteří se zúčastnili kulatého stolu, který jsme iniciovali a zaštítila ho poslankyně Jana Berkovcová (ANO). Svými argumenty jsme, doufám, otevřeli oči všem a hlavně poslancům pětikoalice - předkladatelům pozměňovacího návrhu k novele zákona. Snad vidí, jak hluboký příkop vykopali, když 130 % průměrné mzdy si podle nich zaslouží jen učitelé. Rozdělili pedagogy na učitele a ostatní „druhořadé“.  Ukázalo se, že důvodem této „diskriminace“ jsou, jak jsme se domnívali, úspory ve státním rozpočtu. Chceme jejich vyčíslení a výpočty, kolik miliard bude třeba dát na platy v případě schválení pozměňovacího návrhu, a kolik bude činit úspora za „nepřidání“ ostatním pedagogům. Poslanec Marek Výborný, jeden z předkladatelů pozměňovacího návrhu nás ujišťoval, že si je vědom důležitosti finančně ocenit speciální pedagogy, školní psychology, vychovatele a další. Věřím, že důkazem dobré vůle o nápravu bude snaha zajistit dostatek finančních prostředků na růst platů všech pedagogických pracovníků i nepedagogů.“

(JAK)

V příloze v dokumentu ve formátu pdf. naleznete článek o jednání kulatého stolu, který vyšel v deníku Právo.