LN: Za vyšší platy! Odbory chystají akci

Na nový nárůst pracovních povinností ve školách poukazuje v článku v Lidových novinách předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

„Nejprve jsme chtěli s vládou řešit jen platy nepedagogických pracovníků, jejichž platy zůstávají už druhý rok zmrazené, nyní ale i platy učitelů. Nároky na ně totiž rostou a s plnou silou na ně uprchlická vlna dopadne v září,“ konstatoval pro LN F. Dobšík. Připomněl, že vláda slíbila přidat nepedagogickým pracovníkům v průměru 1400 korun a učitelé a další pedagogové dostali ke stávajícím platům místo slíbených 3,5 procenta jen dvě. Odborové organizace se proto hodlají sešikovat pod svou centrálu Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS). „Josef Středula (předseda ČMKOS) na pondělní tripartitě jasně řekl, že v jednáních o zvýšení platů je třeba pokračovat,“ dodal F. Dobšík.

Výstřižek z Lidových novin je připojen níže ve formě pdf.