Lyžařský kurz

Zdravotník na lyžařském kurzu...

Otázka: Má škola povinnost zajistit zdravotníka pro lyžařský kurz?

Opověď:

Povinnost zajistit kvalifikovaného zdravotníka pro lyžařský kurz je stanovena v § 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v případě kurzu, kterého se účastní 30 a více dětí ve věku do 15 let. Jde-li o lyžařské kurzy organizované jinou než základní nebo mateřskou školou, nebo s počtem dětí ve věku do 15 let menším než 30 není tato povinnost výslovně stanovena. Pak je potřeba vycházet z obecné povinnosti škol zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při vzdělávání a souvislosti s ním (§ 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). To například znamená vytvořit podmínky pro ošetření dítěte, žáka nebo studenta.

Mgr. M. Kaplán