Manuál MŠMT k provozu škol od září 2020

Kde najdete dokumenty ministerstva školství s pokyny pro start do nového školního roku

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály mají školám sloužit jako pomůcka pro organizaci výuky. 

Tzv. manuál pro provoz škol byl zveřejněn na speciální webové  stránce MŠMT. Spolu s ním si na téže stránce můžete stáhnout ve formátu pdf informační letáky k problematice, dále doporučení České školní inspekce pro školy k organizaci výuky ve školním roce 2020/2021 a dokument "Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku".

Adresa stránky na portálu MŠMT je: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari