Manuál pro otevření škol zveřejněn

Ministerstvo zdravotnictví s resortem školství připravily řadu opatření, jejichž dodržováním chtějí předejít uzávěře škol jako před rokem. Týkají se především přísných hygienických pravidel, roušek nebo zákazu vstupu některých lidí, ale i omezení družin či tělesné výchovy. 

Ministerstva zdravotnictví a školství rozeslala všem školám manuál, kterým by se měly od září řídit. Oznámili to minitři obou resortů Adam Vojtěch a Robert Plaga. Jde o soubor doporučení, která mají zabránit opětovnému přechodu žáků k distanční výuce. 

Informaci zveřevnila mj. redakce serveru TN.cz, naleznete ji na adrese: Roušky, izolace, hygiena. Zveřejnili manuál pro otevření škol. PŘEHLED - tn.cz (nova.cz)

V plném znění naleznete tento manuál na například na webu ministerstva zdravotnictví na adrese: Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19 – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)