Mezinárodní den vzdělávání

Dne 24. ledna slavíme Mezinárodní den vzdělávání. Mezinárodní den vzdělávání byl ustanoven na základě rezoluce Valného shromáždění OSN ze 3. 12. 2018 a poprvé byl slaven v roce 2019.

Tento den je oslavou nejen vzdělávání samotného, ale i myšlenky, že vzdělávání je důležité pro nastolení celosvětového míru a udržitelného rozvoje. Podtitulem letošního Mezinárodního dne vzdělávání je slogan Investujte do lidí, dejte vzdělávání prioritu.

Právo na vzdělání je zakotveno v článku 26 Všeobecné deklarace lidských práv přijaté Valným shromážděním OSN v roce 1948. Celé znění tohoto článku je následující:

Článek 26

Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních a základních stupních. Základní vzdělání je povinné. Technické a odborné vzdělání budiž všeobecně přístupné a rovněž vyšší vzdělání má být stejně přístupné všem podle schopností.
Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a všemi skupinami rasovými i náboženskými, jakož i k rozvoji činnosti Spojených národů pro zachování míru.
Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti.

U příležitosti letošního Mezinárodního dne vzdělávání spouští organizace Education International globální kampaň s názvem Go Public! Fund education (Veřejné školství, investice do vzdělávání!). Cílem kampaně je poukázat na roli, kterou vzdělávání ve společnosti hraje, na nutnost zajistit pro vzdělávání dostatečné finanční zdroje a na požadavek poskytnout kvalitní inkluzivní veřejné vzdělávání pro všechny. Více o této kampani se dozvíte zde a  zde.

Napsala: Gabriela Tlapová