Mezinárodní podpora, kterou ČMOS PŠ vyjádřil v roce 2016

ČMOS PŠ vyjadřuje podporu v mezinárodních věcech na základě doporučení a konzultací od organizací EI a ETUCE.

Březen 2016
Podpora žádosti o propuštění nezákonně vězněného pana Esmaila Abdi z Íránu

Pan Esmail Abdi je íránský učitel a odborový vůdce. Jeho uvěznění na šest let bylo založeno na základě obvinění z údajné propagandy proti systému a podněcování srocování  s úmyslem narušit veřejný pořádek. Pravou příčinou ale s největší pravděpodobností byla jeho odborová činnost.

Svůj postoj ČMOS PŠ v dané věci vyjádřil opakovaně i v listopadu 2016.
Podpora litevským učitelům, kteří stávkovali za lepší platové podmínky, vyšší dotace do školství, lepší podmínky a příležitosti pro nové učitele a menší počty žáků ve třídách
Podpora žádosti o propuštění pana Miguela Ángela Beltrána z Kolumbie

Pan Beltrán byl odsouzen k osmi letům vězení na základě nepravdivého tvrzení, že se podílelna konspiračních činnostech, povstání a spolupráci s kolumbijskými ozbrojenými složkami FARC. (Po více než roce ve vězení byl pan Beltrán propuštěn v září 2016.)

Duben 2016
Vyjádření solidarity tureckým učitelům a akademickým pracovníkům

V Turecku došlo k zatýkání a perzekuci učitelů a akademických pracovníků. Tato perzekuce byla reakcí na to, že učitelé a akademičtí pracovníci svobodně vyjadřovali svůj nesouhlas s režimem v Turecku, že otevřeně vyjádřili podporu kurdskému etniku a odsoudili násilí, ke kterému dochází v kurdských oblastech.

Červen 2016
Vyjádření nesouhlasu s privatizací školství, ke kterému dochází v Ugandě a Keni

Soukromá organizace Bridge Internationa Academies Ltd. začala v Ugandě provozovat systém škol, které údajně měly přinést vzdělání všem dětem bez rozdílu etnika, pohlaví nebo sociálního statutu. Primárně se měly školy orientovat na poskytnutí vzdělání těm nejchudším. Ukázalo se, že organizace Bridge International Academies Ltd. nejenže nezajistila adekvátní výukové prostory, ale navíc neposkytla dostatečně vzdělaný personál, vybírala školné, které bylo neslučitelné s možnostmi většiny rodičů, a náplň výuky zcela nevyhovovala školním osnovám Ugandy.

I na základě mezinárodního tlaku byla činnost Bridge International Academies Ltd. v Ugandě ukončena, neboť bylo prokázáno, že organizace Bridge International Academies Ltd. nesplňovala regulatorní ani vzdělávací požadavky pro provozování školy vyžadované ugandskou vládou.

Více informací lze najít v odkazu: http://tinyurl.com/BIA-Uganda.

Červenec 2016
Vyjádření podpory tureckým učitelům a členům odborové organizace Egitim Bir Sen, kteří byli propuštěni z pracovního poměru na základě nepravdivého tvrzení, že jsou spojeni s teroristickou organizací FTO

Podpora tureckým učitelům, akademickým pracovníkům a členům organizace EITIM Bir Sen byla znovu vyjádřena v září 2016.

Srpen 2016
Podpora ekvádorské odborové organizaci UNE (Unión Nacional de Educadores), která byla rozpuštěna ministerstvem školství Ekvádoru

Rozpuštění organizace UNE bylo v rozporu s mezinárodními závazky, kterými je Ekvádor vázán. Konkrétně se jednalo o porušení článků 87 a 98 Mezinárodní organizace práce.

zpracovala
Mgr. G. Tlapová