Mezinárodní summit učitelské profese ISTP

Na Mezinárodním summitu učitelské profese ISTP ve Washingtonu D. C. se diskutovalo o atraktivitě povolání učitelů a o jejich podpoře. Dále také o zavádění výuky k demokracii a ke globálnímu občanství do národních vzdělávacích plánů, i o nástupu digitalizace a umělé inteligence do vzdělávacího procesu. 

Delegaci za Českou republiku vedl ministr školství Vladimír Balaš, školské odbory reprezentoval jejich předseda František Dobšík. Summit se konal ve dnech 25. až 27. 4. 2023.