Mezinárodní summit učitelské profese ISTP 2022

Ve dnech 12. – 13. 5. 2022 proběhl ve španělské Valencii Mezinárodní summit učitelské profese ISTP 2022.  

Organizátorem summitu je organizace OECD, Education International a příslušná země, která summit hostí. Na této akci se setkávají zástupci vlád a odborů zemí OECD a společně projednávají otázky, kterým vzdělávací sektor čelí, a strategie, jak se s těmito výzvami vypořádat.

Téma letošního summitu bylo „Krok vpřed po pandemii: Spolupráce vlád a učitelských odborů, aby nikdo nebyl opomenut / nezůstal pozadu“. Speciálními tématy jednotlivých panelů debaty byly pedagogický potenciál digitálních technologií ve vzdělávání, školní systémy jako základ inkluzivnějších komunit a úloha učitelů a školních komunit při zajišťování udržitelné budoucnosti.

Hlas MŠMT v české delegaci reprezentoval náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský a hlas odborů předseda ČMOS PŠ František Dobšík. Pan předseda Dobšík v rámci summitu přednesl příspěvek na všechna uvedená témata, ve kterých zdůraznil roli škol pro společnost a výchovu budoucích generací a vyzdvihl nutnost zajištění dobrých pracovních podmínek pro všechny pracovníky v sektoru vzdělávání.

Gabriela Tlapová