Mlčenlivost

Podepsání „prohlášení o mlčenlivosti“...

Otázka: Zaměstnavatel od nás chce podepsat „prohlášení o mlčenlivosti“. Je nutné, abychom uvedený dokument podepsali?

Odpověď:

Prohlášení je podle mého názoru nadbytečné. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích týkajících se žáků je pro pedagogické pracovníky upravena v § 22b písm. e) školského zákona. Pokud jde o jiné osobní informace, je, co se týče běžně školy, zcela postačující úprava uvedená v zákoníku práce. Bude-li se navíc jednat o nové povinnosti zaměstnance, ty mohou být upraveny jen smluvně (§ 4a odst. 2 zákoníku práce). Prohlášení tedy v tomto případě není vhodnou formou, jakou může zaměstnavatel uvedenou oblast upravovat. Prohlášení není předpokladem pro výkon sjednané práce. Zaměstnanec tedy nemusí nic prohlašovat.

V daném případě je spíše vhodné, aby zaměstnavatel pro tuto oblast vydal vnitřní předpis. Pro úplnost dodávám, že když zaměstnavatel zaměstnancům konkretizuje určité povinnosti související s ochranou osobních údajů, má také povinnost zaměstnancům vytvořit podmínky pro plnění těchto povinností (§ 38 odst. 1 písm. a) zákoníku práce).

Mgr. M. Kaplán