Monitor vzdělávání a odborné přípravy – Česká republika 2017

Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2017 zahrnuje dvacet osm zpráv jednotlivých zemí. Je založen na nejaktuálnějších kvantitativních a kvalitativních důkazech pro předložení a hodnocení nejnovějších politických opatření prováděných v každém členském státě EU se zaměřením na vývoj od poloviny roku 2016. Doplňuje proto jiné zdroje informací, které poskytují popis vnitrostátních systémů vzdělávání a odborné přípravy.

V části 1 je uveden statistický přehled hlavních ukazatelů vzdělávání a odborné přípravy. V části 2 se stručně vymezují hlavní silné stránky a problémy systému vzdělávání a odborné přípravy dané země. Část 3 se zaměřuje na důvody nerovností ve vzdělávání a opatření na podporu začleňování, zejména na základě důkazů z Programu OECD pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA) za rok 2015, a také posledního vývoje v oblasti předčasného ukončování školní docházky a předškolního vzdělávání a péče. Část 4 se zabývá investicemi do vzdělávání a odborné přípravy. Část 5 pojednává o politikách pro modernizaci školního vzdělávání a zahrnuje kromě jiného učitelské povolání a digitální a jazykové dovednosti. V části 6 se posuzují opatření na modernizaci vysokoškolského vzdělávání. A nakonec část 7 zahrnuje odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých.  

Rukopis byl dokončen 15. září 2017. Dodatečné související údaje lze najít na internetu (ec.europa.eu/education/monitor).

Dokument můžete najít (v češtině) v odkazu: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017-cz_cs.pdf

Mgr. G. Tlapová