Naděje pro nepedagogy?

Školská tripartita o platech nepedagogů, integraci ukrajinských žáků, problematice ONIV a dalších tématech

Červnové jednání školské tripartity mělo nabitý program. Úvod opět patřil problému, který je v popředí zájmu školských odborů – nízké platy nepedagogů, které ještě degraduje inflace.  

František Dobšík, předseda ČMOS PŠ, zopakoval požadavek na jejich navýšení o 10 % od 1. 7. letošního roku. Hrubý příjem nepedagogických pracovníků, jako jsou například školníci, uklízečky nebo vedoucí školních jídelen, činil loni v průměru 26 261 korun hrubého měsíčně. F. Dobšík rovněž připomněl, jak důležité je neoddalování zvyšování platů ve školství a jeho postupné rozložení. Upozornil v této souvislosti na programové prohlášení a připravovaný zákon o pedagogických pracovnících – jejich naplňování by určitě znamenalo nárazovou finanční náročnost.

Ministr Petr Gazdík zdůraznil, že školství nepřestává být prioritou, ale pádivá inflace, se kterou se ČR potýká, staví před vládu potřebu navyšovat finance především na investice, ne je projídat, a každé navýšení platů proto musí být velmi citlivě zvažováno. „Z tohoto pohledu bude také vláda posuzovat můj návrh, aby se ještě v tomto roce objem prostředků na platy v regionálním školství zvýšil o 1,23 miliardy korun,“ uvedl ministr školství. Je to nadějný přístup od pana ministra školství, reagoval F. Dobšík. Případné navýšení platů by bylo zahrnuto v očekávané novele státního rozpočtu na letošní rok, kterou připravuje ministr financí Zbyněk Stanjura. Pokud by se jako kompromis měl dohodnout zářijový termín navýšení, pak by se ale podle F. Dobšíka musely platy nepedagogů zvednout o víc než deset procent.

► ONIV versus nemocenská

F. Dobšík požádal o vyjádření k problematice ONIV – tzv. ostatní neinvestiční výdaje –, ze kterých školy platí pomůcky, ale i prvních 14 dní nemocenské, a to je nyní velmi komplikované. Na odbory se obracejí ředitelé, protože školy se dostávají do nouze kvůli vysoké nemocnosti. Jen pro srovnání, loni vyčerpaly za nemocnost 400 000 korun a letos jen za první tři měsíce už přes 300 000. Mají obavy, jak s penězi vystačí na podzim. Ministerstvo radí, aby školy, kde je nemocnost vyšší, požádaly o převod „ušetřených“ peněz z rozpočtu na platy. Účastníci se shodli, že do budoucna by bylo vhodné tuto problematiku řešit systémově.

► Integrace ukrajinských žáků do škol

Ve stavu legislativní nouze je nyní schvalována novela zákona – lex Ukrajina II. Ministerstvo má zájem, aby ředitelé škol měli možnost být podle něho už v předstihu náležitě připraveni na nápor ukrajinských žáků v září. Návrh na tripartitě představila náměstkyně MŠMT Pavla Katzová.

Počet dětí z Ukrajiny s dočasnou ochranou zapsaných v mateřských školách k 6. 5. 2022 dosahoval výše 3 730, tedy pouze 20 % z celkového počtu příchozích ve věku odpovídajícím předškolnímu vzdělávání. V případě dětí ve věku odpovídajícím základnímu vzdělávání bylo ke dni 6. 5. 2022 zapsáno již 25 799 žáků. Z pohledu začátku nového školního roku 2022/2023 ministerstvo očekává, že počty ukrajinských žáků se významně zvýší, a to zejména v základních a mateřských školách. Současně předpokládáme, že se také významně zvýší počet žáků na středních školách.

Ministerstvo školství vycházelo z principu maximální možné integrace ukrajinských dětí do běžných tříd ve všech stupních vzdělávání. Mezinárodní zkušenosti i doporučení expertů dokládají, že tento princip přináší významné benefity pro celou společnost ve všech aspektech, a to zejména z toho důvodu, že podstatná část migrantů může zůstat v ČR dlouhodobě.

Zapojení ukrajinských dětí mezi české je pro vládu prioritou. Místa ve školách by pro ně měla být. Problémy s kapacitou ale zřejmě nastanou hlavně v Praze a ve Středočeském kraji. Pro vyjmenované školy a školská zařízení se stanovuje povinnost ředitele zařazovat cizince přednostně do heterogenních tříd, tj. tříd, kde jsou zařazeni jak cizinci s dočasnou ochranou, tak i ostatní děti a žáci. Teprve pokud to není možné, může ředitel zřídit homogenní třídu.

Zakotvuje se výjimka z požadavku na znalost českého jazyka u ukrajinského asistenta pedagoga. Tento asistent pedagoga musí splnit požadavek na znalost českého jazyka pouze v rozsahu nezbytném pro výkon své práce. Tuto znalost ověří ředitel školy rozhovorem.

► Představení operačního programu J. A. Komenský

V operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání využilo tzv. šablony více než 75 % škol. Díky tomu došlo k plošné podpoře společného vzdělávání, ke zkvalitňování výuky i kompetencí pedagogů. Na tyto úspěšné šablony navazují šablony z operačního programu Jan Amos Komenský a školy v celé České republice tak mohou zahájit projekty od 1. září 2022.

O šablony mohou žádat školy a školské subjekty – mateřské školy, základní školy, školní kluby, školní družiny, střediska volného času, základní umělecké školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, domovy mládeže a internáty.

► Podpora z Národního plánu obnovy

S prezentací, jak využít prostředky na digitalizaci ve školství z prostředků EU prostřednictvím Národního plánu obnovy vystoupil na jednání školské tripartity Lukáš Seifert z odboru vzdělávací politiky MŠMT. Jakou podporu například školy obdrží? Na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí je v roce 2022 určeno pro: mateřské školy 8 000 Kč na 1 učitele a základní školy a gymnázia splňující daná kritéria 1 000 Kč na 1 žáka. Podrobnosti přineseme v rozhovoru s L. Seifertem v dalším čísle Týdeníku školství.

JANA KAŠPAROVÁ

Poznámka na závěr:

Může ministrovi školství radit člověk, opovrhující učňovským školstvím?

Je to nepochopitelné, ale u nás takového máme – Ondřeje Šteffla. Nedávno se nechal slyšet, že ministr Petr Gazdík si ho vybral, „protože myslí na budoucnost“. Pro řemesla však v jeho budoucnosti žádné místo není, opovrhuje učni s umolousanými montérkami, kteří zametají zaolejovanou dílnu.  Už se asi těší, jak mu robot upeče ranní rohlíky a dron doveze domů. Pan Šteffl nechápe, že i do oborů s výučním listem dorazila dávno automatizace, digitalizace a kluci a holky z „učňáků“ vítězí v řemeslných dovednostech po celém světě. Je podivné, že vizionář a podnikatel ve školství vůbec nevnímá potřebnost řemesel a služeb pro budoucnost ekonomiky?

Mezi školskou veřejností je O. Šteffl znám svými provokativními a protichůdnými názory, ale u učňovského školství narazil. Sdružení učňovských zařízení ČR ústy svého místopředsedy Františka Mihulky se na jednání červnové školské tripartity ostře ohradilo proti jeho mediálnímu hulvátskému výpadu, kterým pošpinil práci celého spektra schopných řemeslníků. Kritika na Štefflovo naprosto šokující vyjádření zazněla od dalších členů školské tripartity. Navrhla jsem, aby školská tripartita zaujala k této kauze odsuzující stanovisko. Ministr Petr Gazdík nás ujistil, že nevhodné vyjádření svému poradci osobně vytkne.

MARKÉTA SEIDLOVÁ, místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství

Otevřený dopis panu Štefflovi:

Vážený pane Šteffle,

děkujeme Vám za Vaše vyjádření k naší práci. Svými slovy o totální neužitečnosti "učňáků", jak Vy je nazýváte, a tím i řemesel a služeb, jste nejen arogantně znectil naše školy a naše učitele, ale hlavně naše žáky, kteří vítězí v řemeslných dovednostech po celém světě, a také jejich rodiče, kteří viděli dále než Vy a uznali potřebnost řemesla pro budoucnost ekonomiky. Hlavně jste ale velmi hulvátským způsobem pošpinil práci celého věkového a kvalifikačního spektra schopných řemeslníků a pracovníků služeb, kteří doslovně drží ekonomiku tohoto státu na nohou. Považujete snad všechny tyto lidi za idioty a neumětely? Potřebujete je, potřebujete jejich ŘEMESLNÉ dovednosti, ač to zřejmě neumíte domyslet. Uvědomil jste si, že bez hodináře ráno nevstanete, bez instalatéra se ani ... nevysprchujete, bez pekaře nenasnídáte, bez krejčího neoblečete? Možná si oblečete tričko z Číny, ale kdo Vám ho přiveze a kdo prodá? Váš chytrý mobil, notebook či automobil Vás nenakrmí, když si nekoupíte ani rohlík. Mimochodem - bez těch rukou, kterými tak opovrhujete, nebudete mít ani ten notebook a mobil, a auto Vám také nepojede ... Viděl jste vůbec někdy prostředí současných "učňáků"? Pokud máte představu špinavého kluka bez bot a s umolousanými montérkami, který celý den nedělá nic jiného než zametá zaolejovanou dílnu a občas přinese panu mistrovi džbánek piva, zřejmě čtete opravdu hodnotnou literaturu. I do oborů s výučním listem již dorazila mechanizace, automatizace, digitalizace. Kluci a holky z "učňáků" umí prostě něco jiného než Vy, možná i více potřebného - a obvykle je jejich práce baví! Litujeme pana ministra školství, že má mezi svými poradci osobnost, jako jste Vy.

Sdružení učňovských zařízení