Nařízení vlády č. 168/2016 Sb. s účinností dnem 1. července 2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Vláda na svém jednání 31. května 2017 schválila novelu NV o platových poměrech pro zaměstnance ve veřejných službách, které naleznete ke stažení pod článkem níže.

V úterý 13. června vyšel ve Sbírce zákonů předpis číslo 168/2017, kterým se mění NV číslo 564/2006 Sb. Nejpodstatnější změnou, které bylo dosaženo především opakovaným vyjednáváním OS včetně ČMOS PŠ s vládními představiteli, je bod 6. „Přílohy č. 1, 2 a 5 se zrušují.“ a bod 7. „V nadpisu přílohy č. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „1“.“, což v praxi znamená, že nepedagogičtí pracovníci ve školství se sice stále zařazují do platové tabulky podle přílohy č. 1, ta však nyní odpovídá předchozí tabulce číslo 3. Pedagogové jsou nyní v platové tabulce číslo 6.