Nárok na volno

Překážky v práci...

Otázka: Mám nárok na volno k účasti na promoci dítěte?

Odpověď:

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ani související předpisy neupravují překážku práci z důvodu účasti na promoci dítěte. Chce-li se zaměstnanec promoce dítěte účastnit, musí zaměstnavatele požádat o čerpání dovolené, nebo s ním dohodnout pracovní volno. Pracovní volno může být poskytnuto s náhradou platu, bez náhrady platu nebo může být domluveno jeho napracování.

Mgr. M. Kaplán