Náš cíl: Spokojení učitelé i děti

Poděkování při příležitosti Světového dne učitelů

Letošní Světový den učitelů slavíme ve složité „koronavirové době“, která komplikuje práci i život celé společnosti a pedagogům zvláště. Jménem  svazu chci při příležitosti tohoto svátku poděkovat vám všem za to, jak všechno zvládáte a jak se umíte ve své profesi i v životě vyrovnávat  se složitou, stále se měnící situací.

Pracovníky regionálního školství vnímám jako základ  pyramidy dalšího rozvoje každého člověka. A pokud společnost očekává, že lidé ve školství odvedou  profesionální práci, musí být dostatečně motivovaní. Nejde jen o investice do platů, ale i o vytváření     pracovních podmínek a přívětivé prostředí pro žáky. Čelíme už v současné době skryté privatizaci vzdělávání - i na veřejné základní škole musí rodiče za své děti na něco neustále doplácet. Jde o finance na  přípravu na různé zkoušky, na rozšířenou jazykovou výuku, na asistenční práce, na kroužky. Ve výdajích na vzdělávání v poměru k HDP je ČR neustále na posledních místech v rámci zemí OECD (průměr je kolem 6 %, ČR necelá 4 %). Výdaje na žáka máme v Evropě jedny z nejnižších. Za této vlády bezesporu došlo k pozitivnímu posunu. I na nás, zástupcích  zaměstnanců, bude záležet, zda se podaří v rámci sociálního dialogu tyto trendy udržet. Spokojený   učitel bude zárukou spokojeného žáka i rodiče, který bude vědět, že jeho dítě je připraveno co nejlépe pro start do svojí vlastní budoucnosti.

František DOBŠÍK, předseda ČMOS PŠ

Světový den učitelů se koná každoročně 5. října, a to od roku 1994. V tento den si připomínáme výročí přijetí doporučení ze společné konference Mezinárodní organizace práce při OSN (ILO) a UNESCO z roku 1966 k postavení učitelů, tzv. Chartu učitelů. Toto doporučení stanovuje měřítka týkající se práv a povinností učitelů a standardů jejich počáteční přípravy a dalšího vzdělávání, náboru, zaměstnání a podmínek výuky a učení. Doporučení týkající se postavení vysokoškolských pedagogických pracovníků pak bylo přijato v roce 1997, aby doplnilo doporučení z roku 1966, a to zahrnutím pedagogických a výzkumných pracovníků ve vysokoškolském vzdělávání.

Připojené video s přáním učitelům celého světa bylo vytvořeno na žádost organizace Education International a je umístěno i na jejích webových stránkách.