Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 27/2016 Sb.

Návrh novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vyhlášky naleznete ke stažení pod článkem níže.

Ze strany MŠMT probíhá zkrácené připomínkové řízení, vaše případné připomínky zasílejte nejdéle do čtvrtka 9. 11. 2017 na sekretariát svazu.