Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb.

„Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky“, včetně varianty platného znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.

Návrh vyhlášky naleznete ke stažení pod článkem níže (ZIP obsahuje šest souborů).

  • pz – předkládací zpráva
  • ob – obsah materiálu
  • ma – materiál (nové znění)
  • mp – kompletní znění s vyznačenými změnami
  • ria – závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
  • zd – odůvodnění

Vaše případné připomínky zasílejte nejdéle do pátku 5. 5. 2016 na sekretariát svazu.