Navrhované otevírání základních škol nepovažujeme za rozumné

Ministerstvo školství řadu kroků ještě nedomyslelo

Rozhodnutí otevřít školy k 25. 5. 2020, respektive možnost (na bázi dobrovolnosti) osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol, nepovažujeme za koncepční ani rozumný krok. Velké riziko vidíme v navrhované organizaci výuky, v tzv. školních skupinách po patnácti dětech ve třídě. V řadě škol totiž nelze zabezpečit dodržování jakýchkoliv bezpečných vzdáleností mezi dětmi.

V této souvislosti vystávají dotazy a problémy, které by měly být co nejdříve jednoznačně zodpovězeny a vysvětleny ještě před dalšími kroky, např.:

  • Metodika pro MŠ, ZŠ a SŠ by měla jasně definovat, jak postupovat v případě, kdy ředitel školy nebude schopen zajistit všechny podmínky pro její provoz, a to zejména s ohledem na bezpečnost a zdraví všech přítomných.
  • Definovat jasně co jsou rizikové skupiny, kritéria rizikovosti, a jak budou zaměstnanci ochráněni.
  • Vydat jednotný formulář čestného prohlášení pro rodiče.
  • Kdo zajistí ochranné prostředky pro zaměstnance i žáky, např. dezinfekce. S tím souvisí i otázka roušek - kolik, kdy, jak? A co dělat v případě, kdy vše nebude možné zabezpečit v dostatečném množství? V krizové situaci nechávat všechno na ředitelích škol je značně alibistické.
  • Co s žáky prvního stupně ve speciálních školách? Jak v odpoledních družinách?
  • Jak se budou utvářet školní skupiny a pravidla jejich utváření –  jak například zjistit, které děti budou do základních škol docházet?
  • Je třeba upřesnit představu o rozsahu výuky, o kombinaci učení ve škole a doma. (Řada učitelů přece vyučuje částečně online.)
  • Problematika hodnocení žáků, otázka jednotných přijímacích zkoušek a maturit v souvislosti s bezpečností práce. A najdou se jistě mnohé další body k diskusi…

Ministerstvo školství lze jistě pochválit za pružný přístup i schopnost improvizace, kterou prokázalo. Zaměstnanci školství určitě nechtějí nic blokovat, jen chtějí, aby se s nimi hrálo fér, a v rámci možností se eliminovala rizika pro všechny.

František Dobšík - předseda Školských odborů

P. S. Děkujeme všem za podměty, které nám začaly od vás přicházet po zhlédnutí tiskové konference ministra školství, vysílané na ČT.  Naši právníci se jimi již zabývají a co nejdříve je odešleme na ministerstvo (rádi bychom již zítra, 16. 4. 2020).