Návrhy vyhlášek 14/2005 Sb. a 48/2005 Sb.

„Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů“ a „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky“

Návrhy vyhlášek naleznete ke stažení pod článkem níže.

Přílohy v zazipovaném souboru navrh_48_2005:

 • Obálka  – ob_KORNATMNZY7I.docx
 • Důvodová zpráva – zd_KORNATMNZY7I.docx
 • Závěrečná zpráva RIA – ria_KORNATMNZY7I.docx
 • Materiál –  ma_KORNATMNZY7I.docx
 • Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění – pz_KORNATMNZY7I.docx
 • Průvodní dopis – pd_KORNATMNZY7I.doc

Přílohy v zazipovaném souboru navrh_14_2005:

 • Obálka – ob_KORNATMPUUQX.docx
 • Důvodová zpráva    z – d_KORNATMPUUQX.doc
 • Závěrečná zpráva RIA – ria_KORNATMPUUQX.docx
 • Materiál – ma_KORNATMPUUQX.doc
 • Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění – pz_KORNATMPUUQX.doc
 • Průvodní dopis – pd_KORNATMPUUQX.doc