Největší problém: platy nepedagogů

Učitelské noviny přinesly článek, ve kterém se věnují detailně problematice platů v současném českém školství. Vyjadřuje se i předseda školských odborů František Dobšík.

Celý článek naleznete níže v přiloženém dokumentu ve formě pdf.

Dále přikládáme krátkou zprávu, určenou především pro členy svazu, ve které předseda František Dobšík shrnuje v bodech poznatky o rozpočtu kapitoly školství na rok 2022, kterou projednával Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu (školský výbor).

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zasílám shrnutí poznatků k rozpočtu kapitoly školství na rok 2022, kterou projednával Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu (školský výbor). Odhalení detailního rozpočtu pro školství je takřka šokující.

„Nepedagogové jsou obětí politického rozhodnutí zkrocení inflace,“ uvedl 23. 2. 2022 na školském výboru PS ministr Gazdík  a chce se prý chce zasadit o nápravu v prvním pololetí, jak se bude vyvíjet ekonomika.

Ale obětí, jak vyplynulo z podrobného projednávání rozpočtové kapitoly MŠMT, je celé školství:

Čelí propadu reálných platů pedagogů a nepedagogů, kdy v návrhu kapitoly 333 SR je uveden údaj navýšení platů pedagogických pracovníků regionálních a středních škol o 2 miliardy, což činí nárůst tarifních platů o pouhá 2 %. To je při  9% inflaci tristní, zejména pak pro nepedagogy, které stát hodil přes palubu. Paradoxně ale takto vysoká inflace zvýší příjmy státního rozpočtu o více než  60 mld. Finanční prostor na úpravu platů v roce 2022 podle propočtu odborů jednoznačně existuje.

Doslova k tupým škrtům dochází  v tzv. ONIV - neinvestičních výdajích (učebnice, pomůcky, vzdělávání pedagogů) a dalším. Ministerstvo toto snížení obhajuje, že z evropských peněz fondu obnovy bude školám na digitalizaci rozepsána 1,2 mld Kč navíc.

Soukromým školám byla přidána 1 miliarda korun ne z nespotřebovaných výdajů, jak bylo zvykem, ale reálně se jim v rozpočtu navyšuje objem prostředků. Soukromým školám se sice zvýšil počet žáků a musí se jim ze zákona zvýšit příspěvek na platy o 9 % pro pedagogy a 4 % pro nepedagogy, východiskem pro normativ je základna roku 2021.

Chybou je, že v návrhu rozpočtu chybí krátkodobý i střednědobý výhled finančního vývoje rozpočtu MŠMT.

Požádal jsem ministra o jednání a o svolání mimořádné školské tripartity.

S pozdravem

V Praze 25. 2. 2022

František Dobšík - předseda