Nepedagogičtí pracovníci škol čelí pandemii i nespravedlivým podmínkám

Jaké jsou cíle odborů při zlepšování podmínek pro práci "nepedagogů"

V pořadí třetí Světový den nepedagogických pracovníků se slaví 16. května 2020. Ten letošní má motto: „Společně s nepedagogickými pracovníky ochraňujme vzdělávací komunitu na celém světě.“

Letos se den zaměřuje na práva a status žen. Podle výzkumu organizace Education International to jsou většinou ženy, kdo v těchto profesích pracuje. I zde čelí nerovným platovým a zaměstnaneckým podmínkám ve srovnání s muži.  Bude slaven v období, kdy se celý svět potýká s pandemií COVID-19. Řada vzdělávacích institucí byla kvůli restriktivním opatřením vlád uzavřena. „I přesto nepedagogičtí pracovníci nadále podporují studenty a jejich rodiny tím, že např. poskytují technickou podporu při výuce na dálku, zprostředkovávají poradenství, nebo pomáhají rodičům, jejichž děti trpí nějakým hendikepem,“ říká František Dobšík, předseda Školských odborů.

Uzavření škol ovšem pro řadu z nich znamená ztrátu nebo ohrožení pracovních pozic. Již před pandemií COVID-19 se tito pracovníci dle průzkumu Education International potýkali s tzv. prekérními podmínkami, jako jsou např. neexistence pracovních smluv, nízká jistota práce, neexistence placených překážek na straně zaměstnance (např. nemocenská apod.). Nyní se situace ještě zhoršila, mnoho z nich přišlo kvůli pandemii o práci na přechodnou dobu, nebo zcela.

V Česku je situace o něco lepší, například v oblasti pracovních smluv. Ohodnocení zaměstnanců školních družin, technických pracovníků apod. je však natolik nízké, že se školy potýkají s jejich vážným nedostatkem. V nedávné minulosti kvůli tomu hrozilo v některých regionech například zavírání školních jídelen.

Školské odbory však úspěšně prosazují zvyšování platů, zejména v posledních letech. „Na letošek se podařilo odborům vyjednat pro „nepedagogy“ 10% nárůst platů. Měli by tedy dosáhnout na průměrný plat 24 100 Kč,“ říká František Dobšík. „Aby byl splněn závazek vlády, obsažený v jejím prohlášení, že v roce 2021 se zvýší na 150 % průměrného platu z roku 2017, musíme vyjednat nárůst nejméně zase 10 % na rok 2020,“ objasňuje cíl odborů.

Navíc je podle něj nutné obstarat finance i na zvýšení počtu obslužného personálu v souvislosti s probíhající reformou financování regionálního školství. Se znovuotevírám škol po epidemii jsou dále kladeny větší nároky na provozní zaměstnance. Například při  úklidu a dezinfikování školního prostředí, složitější bude i obnovený  provoz školních jídelen. Tuto práci navíc je také nutno odměnit.

V roce 2019 pracovalo v českém regionálním školství 237  944 pracovníků, z toho bylo 66 112 tzv. nepedagogických. Tabulka níže ukazuje nárůst jejich průměrných platů, prosazený odbory v posledních letech.

 Rok

průměrný plat v Kč

Navýšení - procenta

2017

17 611

 

2018

19 632

11,4

2019

21 901

11,5

odhad 2020

24 100

10

odhad 2021

26416

10

 

Vznik Světového dne nepedagogických pracovníků

Datum 16. května bylo ustanoveno jako Světový den nepedagogických pracovníků na první Konferenci nepedagogických pracovníků, která se konala v Bruselu ve dnech 15. – 16. května 2018 pod záštitou Education International, za účasti reprezentantů z 36 zemí. Konference se věnovala roli, kterou v rámci vzdělávacího sektoru hrají. Účastníci přijali Deklaraci práv a statutu nepedagogických pracovníků. Tato rezoluce zdůrazňuje jejich prospěšnou roli a vyzývá vlády, aby podnikly nezbytná opatření pro zajištění a podporu jejich práv a statutu. Rezoluce také dává mandát organizaci Education International, aby kromě jiných dalších podpůrných aktivit slavila 16. květen jako Světový den nepedagogických pracovníků.

Upozornění: U příležitosti letošního Světového dne nepedagogických pracovníků bude Education International pořádat v pátek 15. 5. 2020 od 14.00 webinář, v rámci kterého budou účastníci moci sdílet svoje zkušenosti a dobrou praxi. Webinář bude tlumočen do angličtiny, francouzštiny, španělštiny a portugalštiny.

Zájemci o účast se mohou registrovat až do 13.30 hodin zmíněného dne na odkazu zde: https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=_gdyDi6GPkiEL8iNKP5bahsxSVe0mANOlAWCflI4Vb5UQ1QyUVlVMkszTjNMSFdXVjE5SVZFQzRKOC4u&lang=en&_cldee=Y21vcy5za29sc3R2aUBjbWtvcy5jeg%3d%3d&recipientid=account-c3809b0ff39bdb11a8460003ffb721cc-0d79a5592e7d4f7e91bdc8af568b000d&esid=7ec30863-6a07-4c09-adc2-b89e930a9b2c