Nové nařízení vlády č. 341/2017 Sb. nahrazuje NV č. 564/2006 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě nahrazuje (zrušuje) původní NV č. 564/2006 Sb. Pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance nepřináší žádnou změnu v tabulkách, pouze změna ostavců nyní odkazuje na jinou přílohu.

Toto nařízení nabylo účinnosti 1. ledna 2018.

Tabulky vedle článku jsou výběrem z NV pro nepedagogické pracovníky (Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1) a pro pedagogické pracovníky působící ve školství nově (Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5).