Novela školského zákona dnes ve sněmovním výboru

Sněmovní výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu dnes (19. 2. 2020) projednává novelu školského zákona, zejména jde o problematiku státní maturity z matematiky, a  měl by projednat i příplatky za třídnictví.

Stanovisko ČMOS PŠ k návrhu novely

ČMOS PŠ předkládaný návrh podporuje. Potřebu zvýšit uvedené příplatky zdůrazňuje odborový svaz dlouhodobě a v souvislosti se změnami školských zákonů navrhoval i opatření v tomto směru. Za vhodnější úpravu, než stanovení příplatku sazbou s rozpětím ovšem považujeme stanovení výše příplatku % ze základny také s rozpětím, kterou by byl platový tarif nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je pedagogický pracovník zařazen, příp. jinak stanovený platový tarif.

Tato úprava zajišťuje dodržení žádoucích relací mezi výší příplatků a výší platových tarifů bez nutnosti novelizace zákona. Současně se změnou výše příplatků je podle názoru ČMOS PŠ nezbytné řešit i finanční zabezpečení takového opatření. To znamená kvantifikovat jeho finanční náročnost a zvýšit rozpočet kapitoly školství.

Mgr. František Dobšík, předseda ČMOS PŠ

V tabulce níže naleznete seznam pozměňovacích návrhů k novele od jednotlivých poslanců.