Novinky ve vzdělávání z EU

Letní NEWSLETTER MŠMT o evropských záležitostech přináší zajímavé informace z oblasti vzdělávání v EU.

Nový portál jazykové politiky Rady Evropy

Oddělení vzdělávací politiky Rady Evropy představilo nový portál s názvem Portál jazykové politiky. Tento portál je rozdělen do pěti podsekcí: 1. Platforma zdrojů a referencí pro vícejazyčné a interkulturní vzdělávání, 2. Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR), 3. Jazykovíá  integrace dospělých migrantů (LIAM), 4. Jazyková podpora pro dospělé uprchlíky: soubor nástrojů rady Evropy, 5. Evropské jazykové portfolio (ELP).

Rada Evropy reaguje na potřeby zjištěné v členských státech a snaží se vytvořit pomoc a podporu pro vzdělávací orgány a odborníky.

Více najdete v odkazu: https://www.coe.int/en/web/language-policy/home

 

Návrh nařízení o programu Erasmus na období 2021 – 2027

V novém návrhu Evropské komise nařízení o programu Erasmus pro období 2021 – 2027 je začleněno zdvojnásobení rozpočtu na 30 miliard EUR. Toto navýšení rozpočtu by umožnilo účast v programu 12 miliónů osob oproti současným 4 miliónům osob (v současné době je rozpočet 14,7 miliard EUR). Nový program by navíc měl přinést zjednodušení a lepší přístup. Ty by měly zajištěny pomocí nových formátů, jako jsou virtuální výměny a zkrácené mobility v zahraničí. Důraz bude kladen na účinnější podporu vzdělávání a odborné přípravy a na vytvoření Evropského vzdělávacího prostoru do roku 2025. Návrh přináší možnost vytvářet i kratší projekty s nižšími částkami peněz a jednodušší administrativou.

Více najdete v návrhu nařízení v odkazu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018PC0367

 

Zdroj: Newsletter odboru mezinárodních vztahů a EU MŠMT o evropských záležitostech - léto 2018