NV 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – účinnost od 1. listopadu 2017

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Pod článkem níže naleznete ke stažení Sbírku zákonů České republiky – Částku 117/2017, kde v bodě 340 naleznete novou textaci NV 564/2006 Sb.

ČMOS PŠ doplnil PDF soubor o poznámku v rámečku u příloh tarifních tabulek, které patří nepedagogickým pracovníkům a pedagogickým pracovníkům.