Obnova odborů – seminář online

Seminář s názvem Obnova odborů upořádaly školské odbory ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung v rámci projektu Vzdělávání a demokracie.

Zúčastnilo se ho více než 25 zástupců ČMOS PŠ a slovenského odborového svazu OZPŠaV. Účastníci si poslechli úvodní přednášku profesora Howarda Stevensona z Nottinghamské univerzity ve Velké Británii s názvem Obnova odborů: cesta k demokratické obnově a poté diskutovali o tom, jakou formu by obnova odborů mohla mít v našem prostředí.

Jak zdůraznil profesor Stevenson, záleží na každém členovi a jeho konkrétním vztahu k odborům a na tom, jak tento člen cítí, že odbory reprezentují i jeho zájmy a potřeby. Odbory by naopak měly vycházet svým stávajícím i potenciálním členům a jejich potřebám vstříc a hledat nová témata a nové oblasti, které by odrážely tyto potřeby, ať už je to třeba možnost dalšího profesního rozvoje nebo růstu v rámci struktury odborové organizace, či rozvíjení témat nových, která přesahují ta tradiční odborová.

O webináři školských odborů se objevily bližší informace i na webových stránkách organizace ETUCE. Naleznete je na adrese: 

Czech and Slovak trade unionists discussed the topic of trade union renewal - European Trade Union Committee for Education (csee-etuce.org)

(gb)