Odborové svazy proti drahotě

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (OS DLV) vyhlásil celonárodní petici, ve které žádá vládu ČR, aby přistoupila k urychlené regulaci cen energií zemního plynu a pohonných hmot. 

Požaduje, aby vláda obdobně jako v okolních zemích zasáhla proti rostoucím cenám potravin, nákladům na bydlení a znehodnocování mezd a platů zaměstnanců a úspor zaměstnanců.  Vláda by měla udělat vše pro zachování důstojného života českých zaměstnanců a důchodců. Předsedkyní petičního výboru je předsedkyně OS DLV JUDr. Jaroslava Nestěrová. „Denně jsme konfrontováni našimi členy odborových organizací a vyzýváni jako představitelé odborů k akci. Povinností odborů je vstupovat proti jakékoliv vládě, která připouští zhoršování postavení zaměstnanců a v minulosti tak odborové svazy v rámci ČMKOS činily. Čelíme historicky největší inflaci, snažíme se korektně vyjednávat růst mezd s našimi zaměstnavateli, ale to, co jsme vyjednali, brutálně znehodnocuje dvouciferná inflace.

Petici podporují odborové svazy: UZO – Unie zaměstnanců obchodu, ČMOS pracovníků školství a Odborový svaz dopravy. Věřím, že se k ní připojí i další odborové svazy v rámci ČMKOS,“ uvedla J. Nestěrová.

Petici veřejně podporuje i Rada seniorů ČR.

V Praze dne 12. 5. 2022