Odborové svazy ve vzdělávání jako průvodci udržitelnou obnovou po pandemii COVID-19

Kulatý stůl ETUCE pro střední a východní Evropu 2021

Ve dnech 7. až 8. července 2021 se konal online Kulatý stůl ETUCE pro střední a východní Evropu, kterého se zúčastnili i delegáti ČMOS PŠ. 

Tento kulatý stůl se koná každé dva roky a zástupci členských organizací ETUCE z daného regionu na něm diskutují o trendech a vývoji vzdělávacích reforem v jejich zemích. Letošní kulatý stůl měl název Odborové svazy ve vzdělávání jako průvodci udržitelnou obnovou po pandemii COVID-19: Výzvy a příležitosti v pocovidové době.

Cílem letošního kulatého stolu bylo určit hlavní směry činnosti uskupení tzv. CEENet (Síť ETUCE pro Střední a Východní Evropu) pro následující období. Delegáti se shodli na tom, že prioritami zůstává udržení dostatečného veřejného financování vzdělávacího sektoru, podpora autonomie a dalšího profesního rozvoje pedagogických pracovníků, zatraktivnění učitelské profese a podpora budování členské základny odborových svazů.

Více informací najdete v tomto odkazu: CEE Round Table 2021: Education Trade Unions Taking the Lead in the Sustainable Recovery from COVID-19 Pandemic - European Trade Union Committee for Education (csee-etuce.org)

Gabriela Tlapová