Odbory a téma udržitelného životního prostředí

Na konci října 2022 proběhla závěrečná konference dvouletého projektu ETUCE spolufinancovaného Evropskou komisí, který měl název „Education for Social Change: The role of Education in addressing Sustainable Environmental Development“ (Vzdělávání podporuje sociální změnu: Role vzdělávání v otázkách udržitelného rozvoje životního prostředí).

Výsledky projektu zahrnují:

  1. Zprávu z výzkumu (v angličtině, francouzštině a ruštině), která vypočítává hlavní výzvy, kterým vzdělávací sektor a pracovníci ve vzdělávání čelí, a to s ohledem na klimatickou změnu i udržitelný rozvoj. Zahrnuta jsou i doporučení pro politiky na národní a evropské úrovni, jak toto téma efektivně zapojit do vzdělávání.Pro rychlou orientaci byl vytvořen přehled základních informací a celkové shrnutí.
  2. Praktickou příručku zaměřenou na environmentální otázky, udržitelný rozvoj jakožto součást vzdělávání a aktivity odborů. Příručka například zmiňuje, že je nezbytné poskytnout učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům dostatečnou podporu při implementaci evropských klimatických strategií a vzdělávání pro udržitelný rozvoj životního prostředí.
  3. Dokumentární film s názvem „Education for Sustainable Future: Inspiring Practices in Europe“ (Vzdělávání pro udržitelnou budoucnost: Inspirativní praxe v Evropě). Tento dokumentární film představuje dobrou praxi zapojení environmentálních otázek do výuky v Belgii, Itálii a Dánsku. Na krátkou ukázku z filmu se můžete podívat v bočním panelu tohoto článku.

Gabriela Tlapová

8.12. 2022