Odbory, asociace ve školství, školy i zaměstnavatelé protestují proti snižování platů speciálních pedagogů a dětských psychologů

Napsali společné stanovisko, vyjadřující nesouhlas se škodlivým pozměňovacím návrhem poslanců k novele zákona pedagogických pracovnících.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství, Unie školských asociací ČR CZESHA a Asociace speciálních pedagogů zásadně nesouhlasí s pozměňovacím návrhem Marka Výborného, Petra Gazdíka, Renáty Zajíčkové, Pavla Klímy a Jakuba Michálka ke změně zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, předloženým v rámci sněmovního tisku č. 289.

,,Vládní návrh novely zákona měl původně zajistit výši 130 % průměrného platu pro všechny pedagogické pracovníky, což považujeme za správné a spravedlivé. Pozměňovací návrh vše významně mění,” říká Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací CZESHA, ,,při jeho přijetí by se závazek netýkal velmi důležitých pedagogických pracovníků, jako jsou např. speciální pedagogové, psychologové a vychovatelé.”

František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství k tomu dodává: “Považuji za krajně nespravedlivé vyloučit z garantované výše platu pracovníky, kteří jsou pro fungování škol naprosto klíčoví a navíc je jich obrovský nedostatek.”

Mezi pedagogické pracovníky, kterých by se nově navýšení platů nemělo týkat, patří pedagogové v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, vychovatelé, speciální pedagogové, psychologové, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, trenéři a vedoucí pedagogičtí pracovníci.

,,Jestli je cílem pozměňovacího návrhu ušetřit, měla by se vláda i poslanci hluboce zamyslet, zda jim těch pár ušetřených milionů stojí za demotivaci a možný odchod pracovníků, kteří ve školách řeší čím dál více psychologických a výchovných problémů dětí,” dodává Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Společné stanovisko výše uvedených institucí naleznete v příloze toho článku ve formě pdf.