Odhad výsledků odměňování pedagogických pracovníků v roce 2017

Český statistický úřad zveřejnil průměrnou mzdu v národním hospodářství za poslední čtvrtletí 2017 ve výši 31 646 Kč. Za celý rok 2017 je zveřejněn údaj 29 504 Kč. Tento údaj je pro další predikce a pro východisko pro vyjednávání o platech nejdůležitější.

Odbory ve svých propočtech vycházejí z údajů za všechny pedagogické pracovníky, neorientovali jsme se pouze na vysokoškolsky vzdělané kategorie pedagogů, protože zastupujeme i vychovatele, učitelky mateřských škol, učitele odborného výcviku... Při našich propočtech jsme nepočítali s takovým nárůstem např. počtu asistentů (ze 7302 na 10705), jejichž odhadovaný průměrný plat za rok 2017 dosáhl 19 766 Kč. Pedagogové celkem dosáhli průměrného platu 30 520 Kč, což je o 200 Kč méně než byla prognóza pro loňský rok.  MŠMT však zatím konečné výsledky odměňování nezveřejnilo, údaje proto uvádím jako předběžné, přestože se zřejmě nebudou výrazně lišit. Tedy pedagogové dosáhli asi 103,5 % k průměrné mzdě v národním hospodářství. Učitelé ZŠ za rok 2017 dosáhli 32 850 Kč, to je 111,3% k průměrné mzdě. Učitelé SŠ za rok 2017 dosáhli 33 183 Kč tedy 112,5% k průměrné mzdě. Speciální pedagogové 32 964 Kč tedy 111,7%. U pedagogů celkem musíme vyčkat na zveřejnění oficiálních výsledků.

Rozhodující pro další vyjednávání bude, jak porostou platy v roce 2018. Pokud dojde k dynamičtějšímu trendu, budeme muset propočty upravit a požadavky navýšit. Budeme požadovat naplnění veškerých příslibů ve vládním prohlášení (byť zatím vlády bez důvěry) a v doporučení Poslanecké sněmovny PČR vládě. Nároky na zvýšení platů uplatníme již v letošním roce, a to i s ohledem na výsledky vývoje ekonomiky.

V přiložené tabulce je rámcová predikce, u níž se propočty ministerstva školství shodují s našimi.

Odhad nárůstu mezd v NH a platů pedagogických pracovníků 2015–2020

Národní hospodářství

           
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nárůst % oproti předchozímu roku

 

4,4

6,9

7,1

4,7

4,2

Nárůst Kč

 

1 108

1 925

2 100

1 500

1 400

Dosažená průměrná mzda

26 467

27 575

29 500

31 600

33 100

34 500

             

RgŠ pedagogové

           

Nárůst % oproti předchozímu roku

 

5,3

8,1

11,3

17,9

15

Nárůst Kč

 

1 429

2 308

3 479

6 153

6 053

Dosažená průměrná mzda

26 987

28 416

30 724

34 203

40 356

46 409

             

Relace k průměrné mzdě v NH (=100)

102

103

105

108

122

134,5

 

Mgr. František Dobšík
V Praze 9. 3. 2017