Odvolání metodika prevence

Způsoby odvolání z funkce metodika prevence...

Otázka: Jak může ředitel školy odvolat metodika prevence?

Odpověď:

Funkci metodika prevence může zastávat pedagogický pracovník splňující požadované vzdělání. Jde o činnost vyplývající se sjednaného druhu práce a ne o jmenování podle § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce). Ředitel školy tedy osobu konající tuto funkci neodvolává a postup podle § 73a odst. 2 zákoníku práce se v uvedeném případě neuplatní. Není-li toto specifikum sjednané v rámci druhu práce, může zaměstnavatel přestat zaměstnanci tuto práci přidělovat.

Mgr. M. Kaplán