OS KOVO podpořilo výtky školských odborů vůči MŠMT

Stanovisko sekce UZ a SOŠ OS KOVO
Sekce UZ a SOŠ OS KOVO projednala na valné hromadě 3. 2. 2021 mj. několik připomínek svých členů. Připomínky se týkaly především komunikace s MŠMT za současného stavu způsobeného koronavirem. 
V poslední době nedocházelo k vypořádání připomínek k novelám vyhlášek a zákonů. MŠMT rozhodovalo bez jakéhokoli komunikace se sociálními part-nery a odbornou veřejností a pokud tomu tak bylo, nebyl na ně brán zřetel. Rovněž rozhodnutí o rozdělení prostředků na platy pedagogů ve výši čtyř procent do tarifů a pěti procent do osobního hodnocení se nesetkalo s dobrou odezvou. V rámci jednání valné hromady převážil názor, že MŠMT dostatečně nehájí zájmy pracovníků ve školství. Sekce UZ a SOŠ OS KOVO vyjadřuje podporu krokům, které činí ČMOS PŠ při jednání s MŠMT v řešení nahromaděných problémů.
S pozdravem
Josef Velík v.r.
předseda Rady sekce UZ a SOŠ
OS KOVO