Otevření škol závisí na vývoji epidemiologické situace

Aktuální informace k návratu žáků do škol byl jediný bod jednání školské tripartity, která se konala 30. 03. 2021.

Ministr školství Plaga členy tripartity informoval o tom, že nákup testů pro žáky proběhl dle specifikace ministerstva zdravotnictví, a umožňuje, aby při otevření škol byli žáci dvakrát týdně testováni neinvazními testy. Použití tzv. PCR testů je možné, ale na náklady zřizovatele školy. Termín otevření škol bude podle ministra Plagy jednoznačně záležet na vyhodnocení pandemické situace ministerstvem zdravotnictví.

Markéta Seidlová, místopředsedkyně školských odborů, požadovala jednoznačnou odpověď, jak bude prováděno testování dětí, zejména předškolních v mateřských školách a žáků prvních až druhých ročníků, aby to odpovídalo pokynům výrobce. Ministerstvo školství v odpovědi uvedlo, že bude nezbytné, aby testování u předškolních dětí z mateřských škol a žáků prvních až druhých ročníků mohlo probíhat za přítomnosti rodičů. U žáků třetích až pátých tříd bude umožněna přítomnost rodičů, ale testování bude probíhat za dohledu učitelů. 

Předseda ČMOS pracovníků školství František Dobšík v této souvislosti požadoval vyjasnit, jak je řešeno zapojení učitelů do testování, aby bylo v souladu s pracovním řádem pro zaměstnance škol. Podle názoru školských odborů požadovaná účast pedagogů na testování překračuje jejich povinnosti, vyplývající z pracovních smluv.  Školské odbory rovněž chtěly znát, zda je ponecháno na ředitelích škol, jak řešit výuku v případě nesouhlasu rodičů s testováním.

ČMOS pracovníků školství podle F. Dobšíka čelí nyní mnoha dotazům, zda všichni zaměstnanci školství, kteří se zaregistrovali v rámci přednostního očkování, budou moci být včas naočkováni, než se začnou školy postupně otvírat. Ministr Plaga slíbil, že bude v této souvislosti jednat s ministrem zdravotnictví.

Členové školské tripartity podpořili konání maturitních zkoušek podle návrhu ministerstva školství.

Tisková zpráva školských odborů