Periodické prohlídky

Intervaly periodických prohlídek...

Dotaz: V jakém intervalu se provádí periodická prohlídka pedagogických pracovníků?

Odpověď:

Periodická prohlídka se u pedagogických pracovníků provádí v kratším období a to buď jednou za 4 roky, nebo jde-li o zaměstnance, kteří dovršil 50 let jednou za 2 roky (§ 11 odst. 3 vyhlášky č. 79/2013 sb., o pracovnělékařských službách). Práce ve školách a školských zařízeních jsou podle přílohy č. 2 vyhlášky o pracovnělékařských službách činnostmi, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví. Z tohoto důvodu je interval mezi pracovnělékařskými prohlídkami kratší.

Mgr. M. Kaplán