Poděkování všem kolegům a přání do Nového roku

Ministr obětavost a nasazení pracovníků škol neocenil

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

rok 2020 byl pro nás všechny velmi náročný, plný překotných změn spojených s covid pandemií. Ze dne na den jsme museli změnit styl práce, způsob výuky, aniž bychom měli k tomu potřebné vybavení. Pracovníci ve školství to zvládli na výbornou i bez výrazné pomoci státu, ministerstva školství. Většina z nás očekávala, že ministr školství náročnost vykonávané práce ocení. Zmýlili jsme se.

Poslanecká sněmovna ČR schválila navýšení objemu finančních prostředků na platy o 9 % pro pedagogy a 4,3 % pro nepedagogy na rok 2021. Pan ministr Plaga “ocenil“ náročnou každodenní práci pedagogů, její složitost, odpovědnost a namáhavost, zvýšením základního platu pouze o 4 %, nepedagogům nepřidal nic. Přestože dříve hovořil o odlišné výši nárůstu tarifních platů.

Se sociálními partnery nic neprojednal a vymlouval se na nedostatek času. Opakovaně se náš odborový ohradil vůči takovému přístupu a budeme požadovat jednání na úrovni velké tripartity.

Všem bychom chtěli popřát, aby rok 2021 byl více pohodový a úspěšný v soukromém i pracovním životě, přejeme zvláště pevné zdraví. Bude to rok voleb do Poslanecké sněmovny ČR. Přáli bychom si, aby nový ministr školství vždy stál za pracovníky ve školství, aby je nerozděloval a ve společnosti nevyvolával dojem, že jsou špatní a dobří učitelé. Musíme ho přesvědčit, aby vnímal odborný názor sociálních partnerů a měl vždy na paměti, že školu tvoří neodmyslitelně spojené dvě skupiny zaměstnanců pedagogové a nepedagogové.

V Praze 4. 1. 2021

Vedení odborového svazu

P. S. V příloze připojujeme dnešní článek z časopisu Respekt, který dle našeho názoru situaci kolem platů v roce 2021 popisuje kriticky a věrně.